Porucha zpracování smyslových vjemů

Smysly používáme nepřetržitě každý den. Jejich existence je potom naprosto klíčová pro naše životy, neboť nám umožňují vnímat realitu kolem sebe. V minulém článku jsme si ukázali, jakými smysly vlastně disponujeme. Nakonec jsme se taktéž zmínili o jisté poruše, která smyslové vnímání ovlivňuje.

Jedná se o poruchu zpracování smyslových vjemů. V českém prostředí není téměř vůbec známa, proto považuji za důležité psát právě o ní. Někdy ji budu nazývat zkráceně, SPD, z anglických slov sensory processoíng disorder.

Poté, co smyslové repeceptory zachytí určitou zprávu, třeba o vůni jídla, putuje tato informace do mozku, kde se vyhodnotí a zpracuje. Pokud je s námi vše v naprostém pořádku, mozek nám nedovolí vnímat všechno kolem sebe, nýbrž pouze důležité věci, které jsou pro náš život klíčové.

Lidé s porochou zpracování smyslových vjemů mají v centrální nervové soustavě zmatek způsobený faktem, že jejich nervový systém nedovede správně regulovat a interpretovat informace přicházející ze smyslových orgánů. Nepozná tedy, které podněty jsou podstatné, zasluhující si naši pozornost a které naopak ne. Pak nastávají dvě možnosti. Lidé takto postižení mohou být přehnaně vnímací vůči určitým smyslovým vjemům, tedy hypersenzitivní, nebo naopak nedostatečně citlivý, hyposenzitivní.

V prvním případě, tedy při smyslové hypersenzitivitě, dochází k přesycení organismu právě smyslovými vjemy. Člověk s tímto typem SPD zkrátka a dobře vnímá příliš mnoho, tolik, až  mu ono množství způsobuje nepříjemné pocity. Hlasité zvuky nebo jasná světla, to vše dokáže způsobit až fyzickou bolest. Vnímání těchto lidí si můžete představit třeba takto. Zamyslete se nad tím, jak byste se cítili, kdyby na vás ze všech stran křičela hlasitá hudba, zářila ostrá, téměř oslepující světla, všude se linuly podivné pachy a ze všech stran by se vás dotýkali další lidí. Zhruba takto si často připadá člověk smyslově hypersenzitivní. Pokud je pak vjemů opravdu přespříliš, daná osoba může dostat meltdown nebo shutdown. Oba dva zmíněné termíny jsou specifickými druhy záchvatů, které si vysvětlíme později.

Je-li člověk naopak hyposenzitivní, neustále zažívá smyslovou deprivaci. Nic zkrátka nestačí na to, aby byly uspokojeny jeho senzorické potřeby, jakoby se mu nikdy nedostávalo dostatečné smyslové stimulace. Tito lidé se například koukají do přímého světla a stále mají pocit, že lampa svítí málo. Představte si, že jste zavřeni v temné místnosti, zvukově izolovaní od okolního světa. Za chvíli nejspíše pocítíte onu zmíněnou deprivaci. Budete mít pocit, že vám chybí světlo a zvuk. V takovémto stavu se pak smyslově hyposenzitivní lidé nacházejí neustále. Z toho důvodu pociťují potřebu stále vyhledávat smyslové vjemy, které jim chybí. Například dítě hyposenzitivní vůči hmatu, bude neustále sahat na všemožné objekty. Stejně tak jako hypersenzitivní lidé, i ti hyposenzitivní mohou zažívat již zmíněné meltdowny a shutdowny, které si později popíšeme.

Lidé bývají navíc nezřídka hyposenzitivní i hypersenzitivní zároveň. Tento jev přitom není nikterak paradoxní. Můžeme být například hyposenzitivní vůči hmatovým vjemům, avšak hypersenzitivní vůči zvukům a pachům.

Porucha zpracování smyslových vjemů je vrozená, celoživotní a u různých lidí dosahuje různých stupňů vážnosti, pohybujících se od mírných potíží po naprostou neschopnost fungovat v našem světě. Zároveň jí může disponovat naprosto každý. Extrémně obvyklá je pak u autistů, kdy 95% z nich tuto odchylku opravdu má. Máte-li tedy výrazné SPD, existuje zde poměrně vysoká šance, že jste taktéž autistou.  Naše porucha se také častěji objevuje u lidí různě jinak neurodiverzních, třeba u těch s ADHD nebo rozličnými duševními nemocemi. V principu jí však může disponovat opravdu každý. Existují lidé, kteří mají jen a pouze SPD nepojící se k žádné další dignóze.

V následujících článcích se budeme seznamovat s nejrůznějšími typy poruchy zpracování smyslových vjemů. Vždy si vezmeme jistý smysl, kupříkladu chuť. Pak si v jednom článku popíšeme chuťovou hypersenzitivitu, v druhém naopak chuťovou hyposenzitivitu.

Již teď se můžete těšit na text o zrakové hypersenzitivitě, který se hodlám vydat velmi brzy!

Máte nějaké otázky či názory pojící se k tomuto tématu? Připadá vám, že byste mohli mít právě tuto odchylku? Napište nám dolů do komentářů. Budeme vděční za každý názor. Jsme tu pro vás!

Pro ty z vás, kteří umějí dobře anglicky, zde vkládám výborné video o SPD od Amythest Shaber, autistky, která a touto poruchou sama žije.


Komentáře