Centrální porucha zpracování zvukových vjemů

Centrální porucha zpracování zvukových vjemů, zkráceně CAPD z anglického central auditory processing disorder je porucha zpracování smyslových vjemů, která ovlivňuje náš sluch, konkrétně pak komunikaci mezi ušima a mozkem. Náš mozek není schopen správně zpracovat, roztřídit, vyhodnotit a přiřadit prioritu zvukovým vjemům z našeho prostředí. To nám může způsobovat nejrůznější problémy, které se mohou lišit co do intenzity u různých lidí. V některé dny jsou taktéž větší, než v dny jiné.

Podívejme se společně na základní symptomy, které můžeme zažívat.

Zjednodušeně řečeno, máme problém rozlišit zvuky od sebe nebo vytáhnout konkrétní zvuk mezi zvuky ostatními. Obvykle je nejvíce narušena schopnost porozumět mluvené řeči. Často nám činí potíže zachytit hlas nebo jiný zvuk v hlučném prostředí. Někdy nejsme schopni porozumět mluvené řeči nebo je naše schopnost výrazně snížena, a to zvláště v případech, je-li někde poblíž zapnutá hudba, nacházíme-li se uprostřed hlučného města, na pracovišti nebo ve třídě, když okolo nás mluví další lidé nebo pokud nám doma bzučí elektrospotřebiče či světla. Potom často žádáme o zopakování toho, co bylo právě řečeno. Může nám taktéž dělat potíže zachytit text písně nebo porozumět řeči ve filmu, když na pozadí hraje hudba. Další problém, s kterým se můžeme potýkat, je snížená schopnost rozlišit mezi podobnými zvuky písmen, jako je například b a p. Také se nám může zdát, že lidé kolem mluví se zpožděním, nebo že je jejich řeč nejasná. Někdy dokonce vůbec nepoznáme, že na nás někdo mluví nebo naprosto ztrácíme schopnost porozumět slovům. Všechny tyto příznaky vedou k problémům s mluvenou řečí a s udržením koncentrace. Na otázky nebo instrukce můžeme odpovídat opožděně nebo nezareagovat vůbec. Stává se nám, že se neozveme, když někdo volá naše jméno nebo se ozveme až po delší době. Také nám činí problémy koncentrovat se na určitou činnost, pokud jsou v pozadí rušící zvuky. Například se nemůžeme soustředit na čtení knihy, pokud je puštěná televize. Často se nás stane, že neporozumíme mluveným instrukcím ve škole nebo v práci. Také nám může působit potíže čtení, psaní, hláskování nebo učení se cizího jazyka. Jako dětem nám může dělat obrovské problémy vytvářet si si poznámky, když učitel mluví.

Právě jsme si vypsaly základní symptomy CAPD. Je nemožné zmínit zcela všechno, neboť se jedná o velmi složitou a komplexní neurologickou poruchu. Pokud se však najdeme ve většině z příznaků uvedených víše, nejspíše trpíme právě touto poruchou. Co dělat, abychom zredukovaly naše problémy? Nestyďme se říci si o zopakování toho, co bylo řečeno, při konverzaci. Pokud pro nás začne být konverzace přespříliš náročná, zkrátka sdělme tomu, který s námi hovoří, že mu nemůžeme nadále porozumět. Taktéž se vždy můžeme pokusit zredukovat zvuky z pozadí, jako je hrající rádio nebo zapnutá televize. Také se pokusme pokaždé vyhledávat nejtišší možná místa. Nikdy se nestyďme poprosit ostatní lidi, aby mluvili pomaleji nebo hlasitěji. Vždy si pořádejme o psané instrukce, pokud je potřebujeme.

To je jen pár typů, které můžeme vyzkoušet, abychom tak minimalizovali naše potíže. Sama disponuji jistou mírnou variantou CAPD. Mám problém porozumět řeči ostatních, pokud je okolo mnoho dalších zvuků nebo rozpoznat, že na mě lidé mluví. Taktéž se nedokážu soustředit na úkol, pokud je kolem mě hluk. Jindy mi zase činí problém porozumět tomu, co říká jeden člověk, když kolem mluví spousta dalších lidí. Také obvykle nedovedu postřehnout text písní a mám problémy porozumět tomu, co se říká ve filmu, když na pozadí hraje hudba. Každopádně, moje problémy nejsou natolik závažné, aby mě výrazně omezovaly. Přesto mi někdy činí potíže zachytit běh světa kolem mě.

Našli jste se ve výše vypsaných symptomech? Znáte někoho s CAPD? Jak se potýkáte s touto odchylkou? Napište nám do komentářů. Nezapomeňte také, že jsme tu vždy pro vás!


Komentáře