Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z duben, 2019

Očkování - Je autismus horší než smrtelná nemoc?

Obrázek
Již několik měsíců nás provázejí zprávy o spalničkách a jejich zvyšujících se počtech. Jen od začátku letošního roku v ČR přibylo 424 případů, což více než dvojnásobně převyšuje 207 případů zaznamenaných v roce 2018.

V současném trendu pak nejsem zdaleka sami. Nárůst v počtu lidí nemocných spalničkami pozoruje celá Evropa i celý svět. Evropské centrum pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) hlásí v období od 1. března 2018 do 28. února 2019 celkem 11 967 nakažených a za rok 2018 35 mrtvých. S většími či menšími ohnisky se potýkají prakticky všechny evropské země, největší z ohnisek jsou však patrny v zemích s nejnižší proočkovaností, jako je Francie, Itálie, Německo, Řecko či Rumunsko. Tentýž problém řeší i Spojené státy americké, kde za první 4 měsíce roku 2019 překonali se 704 případy rekord z roku 2014 a potýkají se tak s nejvyšším počtem případů onemocnění od roku 2000, kdy byly spalničky v USA prohlášeny za eliminované.
Světová zdravotnická organizace (WHO) pak před pár dny oznámila…

Meltdown

Obrázek
Autismus je jednou z nejrozmanitějších a nejkomplexnějších neurodiverzit vůbec. Prostupuje každou částí naší osobnosti, ovlivňuje naše smyslové vnímání, způsob myšlení, pohybu, interakci s lidmi, komunikaci i to, jak se díváme na svět. Odlišnosti ve zpracování vnějších i vnitřních podnětů a impulzů pak mohou vést až k takzvanému „autistickému meltdownu.“
Co je to meltdown?Slovo meltdown je přesnějším označením toho, co mnozí nazývají záchvatem, autistickou krizí nebo zhroucením. Ve své podstatě se jedná o formu autonomní reakce na extrémní přehlcení, která je doprovázená částečnou nebo úplnou ztrátou kontroly nad svým chováním. Z pohledu biologického bychom na něj mohli velmi zjednodušeně pohlížet jako na příval stresových hormonů v čele s adrenalinem, noradrenalinem a kortizolem, srovnatelný s vnitřními procesy, které nastávají při reakci útok-útěk. Jeho trvání je velmi individuální, může se pohybovat v rozmezí několika minut, hodin, výjimečně i dnů.
Vnejší projevy meltdownuNa venek se…

Světový den porozumění autismu - Co odrážejí modrá světla?

Obrázek
Slovo autismus v sobě nese pro mnohé negativní podtext. Když ho pak slyšíme, vybaví se nám jakási porucha, nemoc, možná i utrpení, malé křičící dítě, které bije hlavou o zeď… Podíváme-li se do diagnostických kritérií pro poruchy autistického spektra, narazíme na slova jako abnormální, narušení, nedostatek, deficit… a ty nás v naší představě nejspíš utvrdí. Celý internet je plný odkazů na terapie, které si kladou za cíl naučit malé autisty, jak se chovat jinak, adekvátně v dané situaci, jak správně komunikovat, jak se správně projevovat, hýbat, jak si správně hrát.
Na stránkách PasPointu, jedné z největších neziskových organizací v ČR, která se poruchami autistického spektra zabývá, se v sekci O autismu → Základní charakteristika, píše následující:
„Porucha autistického spektra (PAS) je celoživotní neurovývojové postižení. Lidé s touto diagnózou nereagují vždy přiměřeně na běžné životní situace, protože nerozumí správně tomu, co vidí, slyší a prožívají.“
V podobném duchu se pak nesou i…