Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z leden, 2019

Oficiální diagnostická kritéria pro dětský autismus podle ICD-10

F84 - Pervazivní vývojové poruchy
Skupina porucha charakterizovaných kvalitativními abnormalitami v reciproké sociální interakci a na poli komunikace, stejně tak jako restriktivním, repetetivní a stereotypním repertoárem činností a zájmů. Tyto kvalitativní abnormality jsou pervazivní rysem ve fungování jednice za každé situace.
F84.0 - Dětský autismusA.Abnormální nebo narušený vývoj je zřejmý před dosažením 3. roku věku alespoň v jedné z následujících oblastí: 1)Receptivní nebo expresivní řeč tak, jak se používá při sociální komunikaci 2)Vývoj selektivních sociálních vazeb nebo reciproké sociální interakce 3)Funkční nebo symbolické hra B.Dohromady musí být přítomno alespoň 6 příznaků z (1), (2) a (3), přičemž alespoň dva jsou z (1) a alespoň jeden z obou (2) a (3):
1)Kvalitativní abnormality v reciproké sociální interakci se projevují alespoň ve dvou z následujících oblastí: (a)Selhání v adekvátním užití očního kontaktu, výrazu tváře, tělesného postoje, a gest za účelem regulace sociální in…