Dysmúzie

V předešlém článku s názvem Dyskalkulie jsme si vysvětlili, co onen termín vlastně znamená. Dnes se podíváme na další, mnohem méně známou, přesto však častou, specifickou poruchu učení, tedy na dysmúzii.

Co se skrývá za oním cizím slovem? Jedná se zkrátka a dobře o narušenou schopnost vnímat a reprodukovat hudbu. Někteří jedinci trpící takzvanou expresivní dysmúzií dovedou hudbu vnímat, slyší její melodii, rytmus a výšku, nedokážou ji však zreprodukovat, ani zpěvem, ani hrou na hudební nástroj. Jiní lidé, mající totální dysmúzii, nemají hudební cit vůbec zachován. Nejenže nedovedou zreprodukovat hudbu, navíc nevnímají pořádně její melodii, rytmus, zkrátka vše, co se s poslechem hudby pojí.

Dysmúzii vlastně všichni známe, jen nevíme, že se dá nazvat takto odborně. Každý z nás už potkal někoho, kdo falešně zpívá nebo mu chybí hudební sluch. Možná jste vy sami oním falešně zpívajícím člověkem, kterého ostatní neustále okřikují, aby raději nezpíval vůbec. Až vám příště někdo řekne něco podobného, hned se braňte tím, že trpíte dysmúzií, expresivní nebo totální, to závisí na vašem osobním prožívání!

Osobně si myslím, že také jistou formou dysmúsie disponuji. Jen co je pravda, můj zpěv se moc nedá poslouchat. Vzhledem k tomu, že sama většinou pořádně neslyším, jak moc falešně zpívám, mám nejspíš mírnější variantu dysmúzie totální.

Ráda bych na tomto místě zdůraznila, že zpěv zkrátka patří k lidské existenci a každý má právo svého hlasu využít, ať už se narodil s dysmúzií, nebo ne. Nestyďme se za náš zpěv, i když je falešný. Připravujeme se o hodně, pokud nezpíváme. Hudba je uvolňující, přináší klid. Buďme tedy, čím jsme, a nekoukejme na to, co si o nás druzí pomyslí.

Máte pocit, že je právě dysmúzie vaším problémem? Znáte někoho blízkého s touto poruchou? Zpíváte si rádi? Co si myslíte o zpěvu a hudbě jako takové? Napiště nám dokomentářů!¨

Zítřejší článek z naší série bude pojednávat o dypinxii. Nezalekněte se onoho cizího slova. Opět jde o věc zcela prostou. Zůstaňte s námi, a dozvíte se víc. Jsme tu pro vás!

Komentáře