Dyspinxie

Drazí čtenáři, v tomto článku se dostáváme k předposlední z poruch učení, dyspinxii.

Slovo dyspinxie zní velmi cize. Jedná se však o něco zcela prostého. Konkrétně pak jde o poruchu kreslení či malování. Dyspinxií postižený jedinec má zkrátka problém kreslit. Jeho obrázky jsou nepřesné, neadekvátní jeho celkovému vývojovému stupni a věku. Lidé s touto odchylkou taktéž obvykle špatně uchopují tužku, mají problém přenést objekty, které vidí, do kreslené či malovaní podoby na papír, nedovedou zachytit ani pořádně vnímat perspektivu atd. Problematické pak bývá i rýsování, vykreslování omalovánek či obkreslování předmětů. Tohle vše má pak z části za vinu narušení jemné motoriky.

Lidé s dyspinxií mají obvykle nehezké, špatně uspořádané písmo, právě díky onomu narušení jemné motoriky.

Sama mám od této poruchy daleko. Kreslit umím velmi dobře. Také vám na tomto místě slibuju, že přidám k některým z článků svoje obrázky, pokud se mi je podaří v rozumném čase vytvořit. Také s vámi budu ráda sdílet můj příběh s kreslením, ovšem až po ukončení naší série článků o poruchách učení.

Osobně se domnívám, že by dyspinxií mohla trpět moje sestra, která má zcela jistě narušenou jemnou motoriku. Tak lze soudit dle jejích obrázků a psaní v sešitech. Jinak si však vůbec nejsem jistá, zda se jedná o další z poruch zakořeněných v naší rodině. Dědeček kreslí také velmi špatně, dle mého názoru je však právě u něho důvodem dypraxie, porucha, o které si budeme povídat příště.

Měli jste vždy problém kreslit či malovat? Držíte odjakživa špatně tužku? Znáte někoho, kdo by mohl mít právě tuto poruchu? Podělte se s námi o svých zkušenostech v komentářích.

Navíc se těšte na zítřejší poslední článek z naší série o již zmíněné dyspraxii!

Neváhejte se na nás obrátit s jakoukoli prosbou či přáním, vždy vám vyjdeme vstříc. Jsme tu pro vás!

Komentáře