Dyspraxie

Milý čtenáři, konečně se dostáváme k poslednímu článku z naší série. Vše zakončíme takzvanou dyspraxií.

Co se skrývá za oním slovem? Jde zkrátka o narušenou schopnost koordinace a pohybu. Může zasahovat jemnou motoriku, hrubou motoriku, nebo obojí zároveň. Také často ovlivňuje řeč a celkové vnímání. Jedná se komplexní poruchu, jejíž základy si pouze nastíníme. Hlavním symptomem je pak problém v napodobování, plánování a uskutečnění pohybu.

Narušení jemné motoriky se projevuje kupříkladu nečitelným pásmem, neschopností nakreslit správně obrázek, problémem s drobnými ručními pracemi, zavazováním tkaniček a podobně. Lidé s narušenou jemnou motorikou také typicky neustále vylévají hrníček s čajem, padají jim věci či neobratně uchopují předměty.

Problémy s hrubou motorikou se projevují v chůzi, která může být jakkoli atypická, u dětí pak v problému naučit se chodit. Jedinci s narušením hrubé motoriky zažívají těžké časy při učení se jízdě na kole, při míčových hrách a jiných sportovních aktivitách. Také mají často problém koordinovat správně svoje pohyby, zvláště děti pak často zakopávají a padají nebo vráží do věcí.

Dyspraxie se může projevit i zhoršenou schopností řeči. Dítě nedovede správně koordinovat pohyby jazyka a hlasivek. Řeč se potom stává nesrozumitelnou. Daný člověk se buď zadrhává, nebo celkově špatně artikuluje. K tomuto jevu dochází, když dyspraxie postihne svaly zodpovědné za tvorbu řeči.

Já sama jsem přesvědčena, že dyspraxií disponuji. Mám primárně narušenou hrubou motoriku, dělají mi problém sporty, zvláště pak míčové hry, špatně koordinuju svoje pohyby, neustále zakopávám. Jemnou motoriku nám částečně narušenou taktéž, přestože umím dobře kreslit a mám úhledné písmo. Například se mi až s neskutečnou pravidelností daří vždy vylít trochu čaje z hrníčku.

I můj dědeček trpí dyspraxií, u něho se však navíc projevují výraznější problémy s jemnou motorikou a částečně problémy s řečí.

Dyspraxie je jedinou z mých specifických poruch učení, která mi opravdu zabraňuje v některých činnostech, převážně pak sportovních. Každopádně se tím ani trochu netrápím. Tato odchylka ke mně patří, stejně tak jako všechny ostatní poruchy, jimiž disponuji.

A jsme na konci! Jak se vám naše série článků líbila? Máte nějaké připomínky či dotazy? Co si myslíte o našem posledním článku? Znáte někoho s dyspraxií nebo jí sami trpíte? Podělte se s námi o váš názor v komentářích. Budeme rádi za každý dotaz či připomínku. Jsme tu pro vás!


Komentáře