Specifické poruchy učení

Drazí čtenáři, opět vás zdravím na našem blogu. Jak už jsem mnohokrát předeslala, chystám se psát o jednotlivých psychických poruchách, odchylkách a v nakonec i nemocech; obeznámím vás s nimi, abyste o nich získali alespoň základní znalosti.

Rozhodla jsem se, že v popisu nejrůznějších diagnóz budu postupovat od těch nejlehčích, nejméně vážných, až po ty zcela závažné. Na základě tohoto principu jsem tedy usoudila, že bude nejlepší začít psát o specifických poruchách učení.

O co se vlastně jedná? Sousloví specifické poruchy učení zní možná dosti složitě, ve skutečnosti jde však o věc, s kterou se setkáváme dnes a denně a kterou většina z nás alespoň částečně zná. Konkrétně je pak řeč o dyslexii, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii, dyspinxii, dysmúzii a dyspraxii.
Všechny tyto odchylky jsou asi z 90% způsobeny geny. Za zbylými 10% procenty se pak skrývá vliv vnějšího prostředí. Žádná z nich nenarušuje celkový intelekt jedince jí postiženého, pouze mu dělá jisté problémy v jedné specificky dané oblasti, například v čtení, psaní, počítání, kreslení…Je dost možné, že některou z nich trpíte, aniž byste o tom doposud věděli. Všechny se totiž mohou objevovat v mírných formách a způsobovat pouze drobné nesnáze. Rozhodně pak znáte někoho, kdo jednou či více z těchto poruch disponuje, jejich prevalence totiž činní asi 4-10%, což není číslo nijak zanedbatelné.

Vyznáte se ve specifických poruchách učení dobře, nebo byste potřebovali některé informace ujasnit? Rozumíte všem termínům nastíněným v tomto článku? Myslíte si, že byste mohli trpět některou z těchto poruch, ale nejste si jisti kterou, či zda vůbec? Znáte někoho, kdo má podle vás kupříkladu dysgrafii nebo diskalkulii?

Pokud jste na některé z těchto otázek zodpověděli ano, zůstaňte s námi. Postupně se společně prokoušeme přes všechny specifické poruchy učení.

Zítra se již těšte na článek o dyslexii!

Máte nějaké otázky? Narazili jste na nejasnost, kterou byste potřebovali vysvětlit? Chcete sdílet svoje zkušenosti se specifickými poruchami učení? Je-li tomu tak, napište nám dolů do komentářů. Opět jsme tu jen a jen pro vás!

Komentáře